Rezervirajte svoj HZZO termin!

NOVI TERMINI OTVARAJU SE SVAKI DAN ZA 7. DAN UNAPRIJED. Ako danas ne vidite slobodan termin, sutra se otvaraju novi.

Prema odluci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i radi preporučenih općih mjera za sprječavanje širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19) u zdravstvenom sustavu, a u cilju zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i pacijenata, u djelatnosti dentalne medicine obavljaju se samo hitne i neodgodive intervencije.


Odaberite svoj željeni termin kod dr. Prihić u kalendaru desno.

Termini u jutarnjoj smjeni (07:00-08:00 i 13:30-14:30) i u popodnevnoj smjeni (13:00-14:00 i 19:30-20:30) su slobodni za pacijente bez interneta.

Telefon: 043/448-429


Hitna stanja poput bolova, otekline i krvarenja primamo odmah bez narudžbe.