Lov i ribolov

Blaga klima, bogatstvo šumama, nizinama oko rijeka i slatkovodnim ribnjacima, prostranim i bogatim lovištima, nudi brojne mogućnosti lovnog turizma. Lovišta se ubrajaju među najkvalitetnije u Hrvatskoj, s brojnom i kvalitetnom srnećom divljači.

U slobodnoj prirodi uglavnom obitava jelenska i srneća divljač, divlje svinje, zečevi, fazani, trčke i prepelice. O tom lovnom bogatstvu na području Daruvara i okolice brinu članovi devet lovačkih društava, tvrtka Ribnjačarstvo Končanica kao i tri lovozakupnika državnih lovišta koji nemaju sjedište u Daruvaru, udruženi u Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije. Kvalitetna ponuda krupne i sitne divljači u živopisnom kraju gostoljubivih domaćina, osigurat će vam nezaboravnu avanturu.

Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije
Adresa: Tomislavov trg 5 , 43000 Bjelovar
Tel.: 043/ 241-141
Web: www.lsbbz.hr
E-mail: lovacki.savez.bbz@bj.t-com.hr

Ribnjačarstvo Končanica nalazi se uz rijeku Ilovu, na području općine Končanica te pripada među najstarija ribnjačarstva. Gradnja ribnjaka započela je 1900. godine na ranijim šumskim terenima i livadama, na površini od 1 470 hektara u dužini od 12 kilometara. Od ukupnih 1 470 hektara površine, na proizvodne površine otpada cca. 1 000 hektara.

Uglavnom se proizvodi šaran, štuka, smuđ, amur i tolstolobik, a uz proizvodnju slatkovodne ribe, Ribnjačarstvo Končanica gospodari zajedničkim lovištem na šumsko-poljoprivrednim površinama i uzgajalištem divljači na ribnjačkim površinama, te uz sportski ribolov omogućuje aktivnu rekreaciju u ekološki očuvanoj prirodi i zdravoj okolini. Iako skromne proizvodnje, Ribnjačarstvo Končanica nositelj je razvoja ovoga kraja.